Schone grondverklaring Haarlem

Een schone grondverklaring is het resultaat van een verkennend bodemonderzoek bij u in Haarlem. Er zijn diverse redenen om een schone grondverklaring te laten opmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan- en verkoop van een bedrijfspand, of voor de aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Wij kunnen verkennend bodemonderzoek bij u in Haarlem uitvoeren ten behoeve van een schone grondverklaring.

Schone grondverklaring voor uw grond in Haarlem

Doel van een verkennend bodemonderzoek ten behoeve van een schone grondverklaring bij u in Haarlem is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is, of om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen. Bij de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek worden grondboringen verricht en één of meer peilbuizen geplaatst. Wanneer na de analyse blijkt dat uw grond in Haarlem vrij is van bodemverontreiniging ontvangt u de schone grondverklaring. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij u adviseren over de vervolgstappen, waaronder bodemsanering.

Download onze brochure

Heeft u een schone grondverklaring voor uw grond in Haarlem nodig? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten kunnen u alles vertellen over de schone grondverklaring in Haarlem. U kunt ook onze brochure aanvragen om thuis alles rustig door te lezen.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering