Close Menu

Terrascan - bodemonderzoeken en bodemsaneringen

Is er een vermoeden dat de bodem verontreinigd is door activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden, zoals: werkzaamheden rond een autogarage, tankstation, (chemische) wasserij of het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Is of wordt er een ondergrondse olietank verwijderd? Worden er infrastructurele werken aangelegd? Worden er bouwstoffen gewonnen of wordt de bodem bouwrijp gemaakt? Wilt u een pand verkopen of juist aankopen? Vraagt het bevoegd gezag om meer informatie over eventuele verontreining van de bodem? Of is er juist een verontreiniging aangetroffen en bent u op zoek naar iemand die de bodemsanering kan begeleiden? 

Dan staan wij graag voor u klaar om u hierbij te begeleiden en te adviseren!

Terrascan heeft tevens specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA).

 

Meer over ons

 

Ons zusterbedrijven zijn Fiberscan B.V. en ScanAcademy B.V.
Fiberscan is gespecialiseerd in:

  • Het uitvoeren van asbestonderzoeken;
  • Het begeleiden van asbestsaneringen;
  • Het leveren van oplossingen voor asbestvraagstukken.

ScanAcademy is een opleidings- en trainingscentrum dat zich richt op bodem, asbest en veiligheid.