Bodemonderzoek

 

De meest voorkomende typen onderzoek worden hier kort toegelicht.

 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering