Nader bodemonderzoek

 

Doel

Doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de verontreiniging.

Werkwijze

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de omvang van de verontreiniging vastgesteld. Als meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) sterk is verontreinigd, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en derhalve een saneringsnoodzaak. In dat geval wordt geadviseerd een saneringsplan op te stellen. In een aantal gevallen bestaat er ook voor kleinschaligere verontreinigingen een saneringsnoodzaak.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering