Historisch onderzoek

 

Doel

Een bodemonderzoek start met een vooronderzoek conform NEN-5725. Tijdens een vooronderzoek wordt achtergrondinformatie over de onderzoekslocatie vergaard met als doel om eventuele potentiële verontreinigingsbronnen vast te stellen. Er wordt informatie verzameld over het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie, de bodemopbouw en geohydrologie en eventueel
financieel-juridische aspecten.

Werkwijze

Voor het vooronderzoek wordt dossieronderzoek uitgevoerd bij de gemeente, milieudienst of omgevingsdienst. Er wordt gekeken naar gegevens over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, hinderwet- en milieuvergunningen en het tankbestand wordt geraadpleegd. Ook wordt een locatie-inspectie uitgevoerd en vinden eventueel gesprekken plaats met eigenaren, bewoners, gebruikers of omwonenden. In sommige gevallen is luchtfoto-onderzoek nodig.

Aan de hand van de resultaten van het historisch onderzoek wordt de te volgen strategie van het bodemonderzoek bepaald en wordt een boorplan opgesteld.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering