Milieukundige verificatie

 

Ten behoeve van de verificatie van de saneringsdoelstelling zullen door de milieukundige begeleider controlemonsters van grond en grondwater conform VKB protocol 6001 worden genomen.

In voorkomende gevallen worden (periodiek) monsters van het lozingswater genomen conform de in de lozingsvergunning gestelde eisen.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering