Partijkeuringen

 

Vanaf 100 m3 grond kan een partij gekeurd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit. Bij de afvoer van kleinere partijen grond wordt geadviseerd (uit oogpunt van kostenreductie) een indicatief grondonderzoek uit te voeren en de grond af te voeren naar een grondbank.

Bij de afvoer van partijen grond vanaf 100 mwordt een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit geadviseerd. Als uit een partijkeuring blijkt dat de grond schoon is kan deze vrij toegepast worden, dit zal meestal tot een kostenbesparing leiden.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering