Referenties

Terrascan heeft sinds de start van haar werkzaamheden in 1993 ca. 6.000 bodem- en grondonderzoeken uitgevoerd en milieukundige begeleiding verzorgd bij ca. 500 bodemsaneringen. Het werkgebied van Terrascan bevindt zich voornamelijk in de noordelijke Randstad, maar ook daarbuiten voert Terrascan regelmatig werkzaamheden uit.

Voor een lijst van uitgevoerde projecten gelieve u contact op te nemen met ons kantoor.

 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering