Veiligheidskundige begeleiding

 

Elke ondernemer heeft graag uitdagende projecten. Elk project is anders en brengt weer andere risico’s met zich mee. Om de veiligheid op elk project te borgen kunt u een beroep doen op onze expertise. Te denken valt aan:

  • het opstellen van Veiligheid- en gezondheidplannen (V&G-plannen) voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
  • het houden van toezicht op uw projectlocatie;
  • het verrichten van metingen.
Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering