Toolboxmeetings

 

Al uw veiligheidsmaatregelen komen pas goed tot hun recht wanneer zij door uw personeel worden toegepast. Een goede presentatie door een deskundige zorgt ervoor dat uw personeel zich bewust wordt en zich preventief gaat beschermen door de maatregelen uit uw arbobeleid tot uitvoering te brengen. Terrascan kan u ondersteunen door een pakkende voorlichting te geven. Te denken valt aan voorlichting omtrent:

  • het gebruik van de persoonlijke beschermingmiddelen;
  • ergonomisch werken;
  • werkzaamheden bij risicovolle projecten (kickoff-meeting).
Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering