Arbobeleid

 

Het arbobeleid binnen uw organisatie is van groot belang voor de continuïteit van uw onderneming. Door de risico’s te erkennen komt u niet voor onvoorziene, verstrekkende problemen en kosten te staan.
Terrascan kan uw arbobeleid naar een hoger niveau brengen door u te adviseren en te ondersteunen. Te denken valt aan:

  • het uitvoeren van risicoinventarisaties;
  • het opstellen een plan van aanpak naar aanleiding van de risicoinventarisatie;
  • het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA).
Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering