Close Menu

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek biedt u duidelijkheid over de kwaliteit van uw bodem. Terrascan helpt u met een onafhankelijk bodemonderzoek waarmee de mate van bodemverontreiniging wordt vastgesteld. Wilt u een bodemonderzoek uit laten voeren in één van de onderstaande plaatsnamen en/of regio's? Neem contact met ons op voor meer informatie.