Close Menu

Grondonderzoek in Amsterdam – Terrascan

Door middel van grondonderzoek worden de eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwbouwproject bij u in Amsterdam op de planning staan, dan is grondonderzoek noodzakelijk. Wij hebben de beschikking over de kennis, kwaliteit en apparatuur om een nauwkeurig grondonderzoek bij u in Amsterdam uit te voeren.

Zeven typen grondonderzoek in Amsterdam

Wij kunnen vijf typen grondonderzoek bij u in Amsterdam uitvoeren:

  • partijkeuringen conform AP04
  • historisch onderzoek
  • verkennend bodemonderzoek
  • nul-/eindsituatie bodemonderzoek
  • waterbodemonderzoek
  • nader bodemonderzoek
  • asbestonderzoek

Een historisch grondonderzoek bij u in Amsterdam start met een vooronderzoek conform NEN 5725. Er wordt informatie verzameld over het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de onderzoek locatie, de bodemopbouw en geohydrologie en eventueel financieel-juridische aspecten. Het doel van een nul-/eindsituatie grondonderzoek is het vastleggen van een referentiekader met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bij u in Amsterdam op plaatsen waar potentieel verontreinigende activiteiten plaats (gaan) vinden.

Meer weten?

Doel van een verkennend grondonderzoek is het met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Tijdens een waterbodemonderzoek wordt een indicatie verkregen van de milieu hygiënischekwaliteit van de waterbodem en bij nader grondonderzoek worden de aard en de omvang van de verontreiniging vastgesteld. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van grondonderzoek bij u in Amsterdam? Neem dan contact met ons op, of vraag een vrijblijvende offerte aan.