Close Menu

Milieukundige begeleiding in Diemen – Terrascan

Bij de uitvoering van een bodemsanering in Diemen zijn normaal gesproken twee partijen nodig: een aannemer die de bodemsanering uitvoert en onafhankelijke milieukundige begeleiding. Deze milieukundige begeleiding is nodig voor de zogenaamde milieukundige processturing, de milieukundige verificatie en de directievoering. Wij zijn een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van bodem en milieu. Bij ons kunt u onder andere terecht voor milieukundige begeleiding in Diemen.

Milieukundige begeleiding in Diemen

De milieukundige begeleiding verzorgt de milieukundige processturing bij de uitvoering van saneringswerkzaamheden bij u in Diemen. De milieukundige begeleiding houdt onder andere toezicht of de sanering bij u in Diemen volgens het saneringsplan en de geldende milieuwet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Ook het aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden, het aangegeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen en onderhouden van contacten met de bevoegde instanties behoren tot te werkzaamheden van de milieukundige begeleiding.

Wilt u meer weten?

Heeft u milieukundige begeleiding nodig voor uw project in Diemen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Wij vertellen hoe graag alles over de gang van zaken omtrent milieukundige begeleiding bij u in Diemen. Uiteraard kunt u ook een vrijblijvende offerte aanvragen.