Close Menu

Bodemsanering

 

Bodemsanering is het reinigen van grond wanneer deze verontreinigd is door schadelijke stoffen. De risico's van de bodemverontreiniging worden actief weggenomen of beheerst.
De wijze van bodemsanering is voor elk geval verschillend en vastgelegd in een saneringsplan, BUS-meldingsformulier of een plan van aanpak.

De meest voorkomende vormen van bodemsanering

  • Ongraving en afvoer van verontreinigde grond;
  • Ontrekking van verontreinigd grondwater;
  • Aanbrengen van een afdek- of leeflaag.