Close Menu

Historisch onderzoek

Doel

Een bodemonderzoek start met een vooronderzoek conform NEN-5725, oftewel het historisch onderzoek. Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van de mogelijke verontreiniging.Tijdens een vooronderzoek wordt achtergrondinformatie over de onderzoekslocatie vergaard met als doel om eventuele potentiële verontreinigingsbronnen vast te stellen. Er wordt informatie verzameld over het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie, de bodemopbouw en geohydrologie en eventueel financieel-juridische aspecten.
 

Werkwijze

Voor het vooronderzoek wordt dossieronderzoek uitgevoerd bij de gemeente, milieudienst of omgevingsdienst. Er wordt gekeken naar gegevens over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, hinderwet- en milieuvergunningen en het tankbestand wordt geraadpleegd. Ook wordt een locatie-inspectie uitgevoerd en vinden eventueel gesprekken plaats met eigenaren, bewoners, gebruikers of omwonenden. In sommige gevallen is luchtfoto-onderzoek nodig. Aan de hand van de resultaten van het historisch onderzoek wordt de te volgen strategie van het bodemonderzoek bepaald. De getrokken conclusie wordt in een rapportage opgenomen. Deze rapportage kan ook worden geïntegreerd in de rapportage van het verkennend bodemonderzoek.

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.