Close Menu

Kwaliteit

 

Terrascan is ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd. Daarnaast heeft Terrascan de volgende specifieke vakcertificaten:

  • BRL 1000, protocol 1001, Partijkeuringen grond conform Besluit Bodemkwaliteit;
  • BRL 2000, protocollen 2001 en 2002, Bodemonderzoek;
  • BRL 2000, protocol 2003, Waterbodemonderzoek;
  • BRL 2000, protocol 2018, Asbest in bodem onderzoek;
  • BRL 6000, protocol 6001, Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.

Op de website van Bodemplus kunt u de erkenningen van Terrascan verifieren.