Close Menu

Kwaliteit

 

Terrascan is ISO 9001:2015 en VCA** gecertificeerd. Daarnaast heeft Terrascan de volgende specifieke vakcertificaten:

  • BRL 1000, protocol 1001, Partijkeuringen grond conform Besluit Bodemkwaliteit;
  • BRL 2000, protocollen 2001 en 2002, Bodemonderzoek;
  • BRL 2000, protocol 2003, Waterbodemonderzoek;
  • BRL 2000, protocol 2018, Asbest in bodem onderzoek;
  • BRL 6000, protocol 6001, Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg.

Op de website van Bodemplus kunt u de erkenningen van Terrascan verifieren.

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.