Close Menu

Asbestinventarisatie

Asbest is in de vorige eeuw in grote mate gebruikt als materiaal voor tal van producten. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is dit sinds 1993 verboden. Bij renovatie van gebouwen en/of objecten en bij ontwikkeling of activiteiten in de bodem en/of puin is een asbestinventarisatie daarom noodzakelijk. Onze specialisten kunnen een nauwkeurige asbestinventarisatie uitvoeren.

Aanwezigheid asbest vaststellen door middel van asbestinventarisatie

Asbest kan zowel aanwezig zijn in de bodem, in puin als in gebouwen en objecten. Doel van asbestinventarisatie naar asbest in de bodem, is nagaan of de bodem is verontreinigd door asbest. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verkennend onderzoek en een nader onderzoek naar asbest in bodem. In puinverhardingslagen, bouw- en sloopafval of wegfunderingen bevinden zich vaak asbesthoudende fragmenten. Door middel van asbestinventarisatie kunnen wij dit voor u vaststellen. Doel van het nader onderzoek naar asbest in puin of bodem is het maken van een schatting (via een ‘worst-case’ benadering) van de concentratie asbest in het puin of de bodem.

Samenwerking

Asbestinventarisaties in gebouwen en objecten conform SC-540 vallen buiten de activiteiten van Terrascan B.V. Voor deze werkzaamheden wordt samengewerkt met zusterbedrijf Fiberscan B.V. dat hiervoor gecertificeerd is. Wilt u meer weten over asbestinventarisatie? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan