Close Menu

Bodemvervuiling

De bodem in Nederland is mogelijk op 250 duizend plekken ernstig vervuild. U zult hier vooral mee in aanraking komen wanneer u een stuk grond zal aanschaffen of een huis laat bouwen/verbouwen. In zulke situaties is een schone grondverklaring vaak een vereiste. Als u een vermoeden van vervuiling heeft kan Terrascan u helpen met onafhankelijk bodemonderzoek. 

Vermoedens van vervuiling

Heeft u al een vermoeden dat uw grond mogelijk vervuild is, dan kunt u met de omgevingsdienst in uw regio contact op nemen. De bodem kan vervuild zijn wanner  er vroeger gasfabrieken stonden, garages of chemische wasserijen. Ook kan de grond ernstig vervuild zijn wanneer er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond gebruikt zijn die inmiddels verboden zijn en niet meer gebruikt mogen worden.

Verkennend bodemonderzoek nodig

Wanneer u wilt bouwen of aanbouwen heeft u een bouwvergunning nodig, dan is vaak een bodemonderzoek nodig om deze te verkrijgen. Heeft u een schone grondverklaring nodig? Terrascan is gespecialeerd in:

Mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad sprake is van schadelijke stoffen, kunnen wij u helpen met het vervolgtraject. Terrascan kan u adviseren op het gebied van bodemsaneringen

Sanering en reinigen van schadelijke stoffen

Terrascan biedt u volledige ondersteuning tijdens de bodemsanering. Onze specialisten kunnen ingezet worden als milieukundige begeleiding tijdens projecten op locatie. Aangezien Terrascan specifieke kennis en ervaring in dit vakgebied heeft opgedaan, is zij op de hoogte van alle actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Deze schadelijke en verontreinigde stoffen kunnen in de grond en grondwater terecht komen. De meest voorkomende methodes die gehanteerd worden  zijn het ontgraven en afvoeren van verontreinigd grond, onttrekking van schadelijk grondwater en het aanbrengen van een afdeklaag of een leeflaag zodat de schadelijke stoffen beheerst worden.

Advies leveren

Terrascan is een deskundig milieuadviesbureau in Badhoevedorp en verricht dagelijks onderzoeken in o.a. omgeving Haarlem en Amsterdam. Voor mileukundig advies kunt u met ons contact opnemen.

 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.