Close Menu

Bodemvervuiling

Wat is bodemvervuiling? In Nederland is de bodem op zo’n 250 duizend plekken ernstig vervuild. Dit betekent dat er stoffen in de natuur zijn gekomen die daar niet thuishoren. U zult hier vooral mee in aanraking komen wanneer u besluit een stuk grond aan te schaffen of een huis wil laten bouwen of verbouwen. In zulke situaties is een schone grondverklaring vaak een vereiste. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van grondvervuiling? Terrascan doet onafhankelijk bodemonderzoek, zodat u zekerheid krijgt over de staat van uw grond.

Vermoedens van vervuilde grond

De bodem kan vervuild zijn wanneer er vroeger gasfabrieken, garages of chemische wasserijen stonden. Ook kan de grond ernstig vervuild zijn wanneer er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond gebruikt zijn die inmiddels verboden zijn. Een van de gevaarlijkste stoffen die in de bodem terecht kan komen, is benzeen. Deze kleurloze vloeistof heeft een zoete geur en is zeer brandbaar. Bodemvervuiling heeft gevolgen voor de gezondheid: een korte blootstelling aan lage concentraties benzeen leidt mogelijk tot duizeligheid en hartritmestoornissen, terwijl hoge concentraties een dodelijke afloop kunnen hebben. Heeft u een vermoeden van bodemverontreiniging? Aarzel niet en meld het direct, zodat Terrascan u kan helpen met een bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek nodig

Een stuk grond kopen in Amsterdam of omgeving heeft heel wat voeten in de aarde. Voordat u gaat bouwen of aanbouwen, heeft u allereerst een bouwvergunning nodig. U moet bovendien rekening houden met de Wet bodembescherming (Wbb), waarin voorwaarden staan opgetekend over het verrichten van handelingen in en op de bodem. Misschien weet u door alle wet- en regelgeving niet meer zo goed waar u op moet letten. Terrascan ontzorgt u graag door professioneel bodemonderzoek uit te voeren, zodat duidelijk wordt of er sprake is van bodemvervuiling. Terrascan is gespecialiseerd in: 

Mocht uit het onderzoek blijken dat er inderdaad sprake is van schadelijke stoffen, helpen wij u uiteraard met het vervolgtraject. Zo adviseren we u bijvoorbeeld op het gebied van bodemsaneringen, waardoor de bodemvervuiling in Amsterdam snel verholpen wordt.

Sanering en reinigen van schadelijke stoffen

Terrascan biedt u volledige ondersteuning tijdens de bodemsanering. Onze specialisten bieden u milieukundige begeleiding tijdens projecten op locatie. Aangezien Terrascan specifieke kennis en ervaring in dit vakgebied heeft opgedaan, is zij op de hoogte van alle actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Deze schadelijke en verontreinigde stoffen kunnen in grond en grondwater terecht komen. De meest voorkomende methodes die gehanteerd worden, zijn het ontgraven en afvoeren van vervuilde grond, onttrekking van schadelijk grondwater en het aanbrengen van een afdeklaag of een leeflaag zodat de schadelijke stoffen beheerst worden.

Terrascan kan advies leveren

Terrascan is een deskundig milieuadviesbureau in Badhoevedorp en verricht dagelijks onderzoeken in o.a. omgeving Haarlem en Amsterdam. Neem gerust contact met ons op voor milieukundig advies of informatie over bodemvervuiling in Nederland. Vraag direct een offerte aan voor onderzoek naar bodemvervuiling.

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan