Close Menu

Grondsanering

Onder grondsanering wordt verstaan het actief wegnemen of beheersen van de risico’s van een bodemverontreiniging. De wijze van grondsanering verschilt per situatie. De aanpak wordt vastgelegd in een saneringsplan, BUS-meldingsformulier of een plan van aanpak.

Verschilldende vorme grondsanering

De meest voorkomende vormen van grondsanering zijn:

  • ontgraving en afvoer van verontreinigde grond
  • onttrekking van verontreinigd grondwater
  • aanbrengen van een afdek- of leeflaag

Doel van een saneringsonderzoek is het afwegen van varianten van grondsanering. In overleg met de opdrachtgever wordt de gewenste vorm van grondsanering gekozen. In een saneringsplan wordt de gekozen saneringsvariant uitgewerkt. Hierbij wordt de beoogde eindkwaliteit van de bodem beschreven. In het saneringsplan worden tevens de te nemen (veiligheids)maatregelen tijdens de saneringswerkzaamheden beschreven. Naast grondsanering kunt u bij ons ook terecht voor asbest onderzoek en partijkeuringen.

Meer informatie nodig?

Wilt u meer weten over grondsanering en de manieren waarop wij te werk gaan? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag alles over de diverse vormen van grondsanering en de mogelijkheden. 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan