Close Menu

Milieuvergunning

Het aanvragen van een milieuvergunning is nodig als uw bedrijf potentieel belastende activiteiten uit gaat voeren. Ook als u al een milieuvergunning heeft en iets wilt veranderen in de bedrijfsvoering kan daardoor de mogelijke belasting op het milieu toenemen. De kans is dat u dan een gewijzigde omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Terrascan is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau uit de Haarlemmermeer op het gebied van bodem en milieu en wij adviseren u graag als het gaat om de milieuvergunning.

Wel of geen milieuvergunning nodig?

Is de aanwezigheid van asbest in uw bouwwerk vastgesteld? Dan heeft u bijna altijd een milieuvergunning nodig om de asbest te verwijderen. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het gebruik van asbesthoudende materialen sinds 1993 verboden. Bij renovatie van gebouwen en bij ontwikkeling of activiteiten in de bodem moet eerst de aanwezigheid van asbest worden onderzocht. Wij verrichten naast het reguliere bodemonderzoek ook onderzoek naar asbest in grond en puin. Wij helpen u graag vast te stellen of u een milieuvergunning nodig heeft voor de geplande werkzaamheden.

Vergunning aanvragen? Wij adviseren u graag

Terrascan is al sinds 1993 actief op het gebied van milieuvraagstukken en grondverontreiniging. Hierdoor hebben we onze expertise goed kunnen ontwikkelen en kunnen wij u op zeer professionele wijze van dienst zijn op het gebied van de milieuvergunning. Heeft u vragen omtrent de milieuvergunning of de rol die Terrascan daarbij kan spelen? Neem dan contact met ons op of vraag onze brochure aan. 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan