Close Menu

NEN 5740 Bodemonderzoek

De NEN 5740 is de Nederlandse norm voor verkennend bodemonderzoek. De NEN 5740 norm schrijft voor hoe bij onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging de onderzoeksstrategie moet worden opgesteld. Doel van een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 is met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Ook wordt de milieuhygiƫnische kwaliteit van de bodem bepaald.

NEN 5740 bodemonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem-, grond- en milieuvraagstukken. Als onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van bodem en milieu verrichten wij bodemonderzoek conform NEN 5740. Wilt u een bouwvergunning aanvragen? Dan is het een verplichting om een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uit te laten voeren. Onze specialisten kunnen u adviseren op het gebied van bodemproblematiek. Naast verkennend bodemonderzoek voeren wij ook historisch onderzoek, nul-/eindsituatie bodemonderzoek, waterbodemonderzoek en nader bodemonderzoek uit.

Wij adviseren u graag rondom de NEN 5740 norm

Wilt u graag advies omtrent de NEN 5740 norm of bent u benieuwd of de NEN 5740 norm voor uw project van toepassing is? Vraag dan de brochure aan of neem contact met ons op. 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan