Close Menu

Schone Grond Verklaring

Doel van een schone grond verklaring conform NEN-5740 is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is, of om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen. Een schone grond verklaring wordt vaak uitgevoerd voor het verkrijgen van een bouwvergunning of bij aan-/verkoop situaties.

Uitvoering van een schone grond verklaring

Bij de uitvoering van een schone grond verklaring worden grondboringen verricht en één of meer peilbuizen geplaatst. Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. De grond en het grondwater worden bemonsterd en geanalyseerd. Aan de hand van de laboratoriumresultaten wordt vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie en of nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

Schone grond verklaring nodig? 

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over schone grond verklaring of vraag vrijblijvend een offerte voor een schone grond verklaring aan.

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.