Schone grond verklaring

Terrascan B.V. is opgericht in 1993 en gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken waaronder een schone grond verklaring. Doel van een schone grond verklaring conform NEN-5740 is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is, of om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen. Een schone grond verklaring wordt vaak uitgevoerd voor het verkrijgen van een bouwvergunning of bij aan-/verkoop situaties.

Uitvoering van een schone grond verklaring

Bij de uitvoering van een schone grond verklaring worden grondboringen verricht en één of meer peilbuizen geplaatst. Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. De grond en het grondwater worden bemonsterd en geanalyseerd. Aan de hand van de laboratoriumresultaten wordt vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie en of nader onderzoek noodzakelijk is.

Schone grond verklaring Terrascan

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over schone grond verklaring of vraag vrijblijvend een offerte voor een schone grond verklaring aan.

Schone grond verklaring

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering