Close Menu

Nader bodemonderzoek

Doel

Aan de hand van de laboratoriumresultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. Wanneer een nader bodemonderzoek noodzakelijk is, wordt tijdens dit onderzoek vastgesteld wat de aard en omvang van de verontreiniging is.
 

Werkwijze

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de omvang van de verontreiniging vastgesteld. Als meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) sterk is verontreinigd, is er sprake van ernstige bodemverontreiniging en is een sanering noodzakelijk. In dat geval wordt geadviseerd een saneringsplan op te stellen. In een aantal gevallen bestaat er ook voor kleinschaligere verontreinigingen een saneringsnoodzaak.

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.