Close Menu

Partijkeuring

 

Vanaf 100 m3 grond kan een partij gekeurd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit. Bij de afvoer van kleinere partijen grond wordt geadviseerd (uit oogpunt van kostenreductie) een indicatief grondonderzoek uit te voeren en de grond af te voeren naar een grondbank.

Bij de afvoer van partijen grond vanaf 100 mwordt een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit geadviseerd. Als uit een partijkeuring blijkt dat de grond schoon is, kan deze vrij toegepast worden. Dit zal meestal tot een kostenbesparing leiden.
 

Indicatief grondonderzoek

Indicatief grondonderzoek wordt uitgevoerd op kleinere partijen grond (< 100 m3) die afgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld bij kleine ontgravingen zoals bij de aanleg van een kelder, uitbouw of tuinaanleg. Met de indicatieve resultaten kan de grond worden afgevoerd naar een grondbank. De grond kan op basis van een indicatief grondonderzoek niet direct op een andere locatie worden toegepast. Hiervoor dient de grond conform het Besluit Bodemkwaliteit gekeurd te zijn. Terrascan kan adviseren over een geschikte afvoerbestemming.
 

Partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit is opgesteld met als doel rekening te houden met zo veel mogelijk hergebruik en anderzijds zo veel mogelijk bescherming van bodem en water. Terrascan is gecertificeerd om grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren (BRL SIKB 1000, protocol 1001).

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan een partij worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:

  • vrij toepasbaar;
  • bodemkwaliteitsklasse wonen;
  • bodemkwaliteitsklasse industrie;
  • niet toepasbaar (afvoer naar stort of verwerker).

Aan de hand van de categorie-indeling kan een geschikte afvoerbestemming voor de partij worden geselecteerd. Terrascan kan hierbij adviseren.