Close Menu

Waterbodemonderzoek

Doel

Doel van een verkennend waterbodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Een waterbodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd naar aanleiding van voorgenomen baggerwerkzaamheden of ter verkenning van de kwaliteit van de waterbodem vanuit reguliere beheerstaken.
 

Werkwijze

Bij het waterbodemonderzoek worden, afhankelijk van het doel van het onderzoek en de omvang van de watergang(en), slibmonsters van de waterbodem genomen. De slibmonsters worden in het laboratorium geanalyseerd.
Aan de hand van de analyseresultaten wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem bepaald en kan worden beoordeeld welke mogelijkheden er voor hergebruik of verwerking van het opgebaggerde materiaal zijn.

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.