Close Menu

Schone Grondverklaring

Een schone grondverklaring kunt u laten opmaken om verschillende redenen. Zoals bij de aan- of verkoop van een bedrijfspand, voor de aanvraag van een bouwvergunning of een milieuvergunning. Voor het verkrijgen van zo’n verklaring moet u een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren, om vast te kunnen stellen of de bodem inderdaad niet verontreinigd is. Terrascan is een ervaren ingenieursbureau dat een bodemonderzoek voor u kan uitvoeren. Wij zijn al jarenlang actief op het gebied van bodem en milieu.

Terrascan is opgericht in 1993 en is sindsdien gespecialiseerd in het oplossen van grond-, bodem- en milieuvraagstukken. Dankzij deze ervaring en onze vakkundige medewerkers kunnen wij u helpen om een schone grondverklaring te verkrijgen. Met een verkennend bodemonderzoek kunnen we met geringe inspanning nagaan of er bodemverontreiniging aanwezig of niet. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen. Wanneer na de analyse blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is ontvangt u de verklaring.

Indien er wel verontreiniging gevonden wordt kunnen wij u adviseren over de vervolgstappen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een bodemsanering. Daarbij kunnen wij u goed begeleiden tijdens dit gehele proces. Laat u door onze medewerkers informeren over de schone grondverklaring en neem vrijblijvend contact met ons op.