Close Menu

PFAS (PFOS en PFOA)

PFAS, waaronder PFOS en PFOA, zijn gefluoreerde organische verbindingen die zeer toxisch zijn. Voordat bekend werd dat PFOS en PFOA sterk milieubelastend zijn, is het jarenlang gebruikt in o.a. blusschuim, verpakkingstoepassingen, bestrijdingsmiddelen en producten om textiel waterafstotend te maken. Het gebruik van PFOS en PFOA is inmiddels grotendeels verboden. Eenmaal in het milieu worden beide stoffen nauwelijks afgebroken en vormen een risico voor de grond- en grondwaterkwaliteit. Het tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Informatie aanvragen

Terrascan is reeds vele jaren betrokken bij bodemonderzoek en de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringen op het gebied van PFOS en PFOA. Wij hebben derhalve ruime ervaring opgebouwd met deze stoffen en mogen o.a. de gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en de luchthaven Schiphol tot onze opdrachtgevers rekenen. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie inzake ontwikkelingen in beleid en regelgeving op het gebied van PFOS en PFOA.