Close Menu

Verkennend Bodemonderzoek

Wilt u weten of op uw locatie bodemverontreiniging aanwezig is omdat u een bouwvergunning nodig heeft of omdat u een locatie gaat kopen of verkopen? Laat onze specialisten dan een verkennend bodemonderzoek verrichten. Doel van een verkennend bodemonderzoek is met relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of op de betreffende locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Daarnaast wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek ook naar de algehele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem gekeken.

Hoe werkt verkennend bodemonderzoek?

Een verkennend bodemonderzoek geeft een snel en nauwkeurig beeld van de huidige status van de bodem. Bij de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek worden grondboringen verricht en vervolgens één of meer peilbuizen geplaatst. De oppervlakte van de te onderzoeken locatie is bepalend voor het aantal boringen. De grond en het grondwater verkregen uit de grondboringen van een verkennend bodemonderzoek worden bemonsterd en geanalyseerd. Naast verkennend bodemonderzoek verrichten wij ook historisch onderzoek, nulsituatie/eindsituatie bodemonderzoek, waterbodemonderzoek en nader bodemonderzoek.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Wilt u meer informatie over verkennend bodemonderzoek? Neem dan contact met ons op. Wanneer u wilt weten wat de kosten zijn voor een verkennend bodemonderzoek op uw locatie kunt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen. 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan