Close Menu

Grondafvoer

Wanneer tijdens of voor het bouwproces grond wordt uitgegraven en van het terrein wordt afgevoerd is het, afhankelijk van de partijgrootte, zinvol om de daarvan de kwaliteit te laten bepalen. De kwaliteit bepaalt namelijk de eisen die aan de grondafvoer worden gesteld. Een partijkeuring conform AP04 met betrekking tot grondafvoer kan worden gecombineerd met een bodemonderzoek.

Grondafvoer categorieën

Het Besluit bodemkwaliteit is opgesteld met als doel rekening te houden met zo veel mogelijk hergebruik en anderzijds zo veel mogelijk bescherming van bodem en water. Terrascan is gecertificeerd om grond conform het besluit Bodemkwaliteit te keuren. Tevens geeft Terrascan advies met betrekking tot grondafvoer. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan een partij worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:

  • landbouw/natuur;
  • bodemkwaliteitsklasse wonen;
  • bodemkwaliteitsklasse industrie;
  • niet toepasbaar (afvoer naar stort of verwerker).

Aan de hand van de klassen-indeling kan een geschikte grondafvoer bestemming voor de partij worden geselecteerd. Wij adviseren u hierbij graag.

Laat u informeren

Heeft u bouwplannen en is grondafvoer daar een onderdeel van? Laat u dan informeren door onze specialisten. U kunt voor alle vragen omtrent grondafvoer contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan