Close Menu

Bodemonderzoek

 

Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de milieuhygiĆ«nische kwaliteit van de (water)bodem. Het onderzoek bestaat uit het traject van onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie met het vaststellen en toepassen van technieken, het uitvoeren van het veldwerk, het analyseren van de grondmonsters tot en met het rapporteren van een advies.
 

Aanleiding

Er zijn diverse aanleidingen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Voorbeelden van aanleidingen kunnen zijn:

  • Vermoeden van verontreiniging door activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden, zoals werkzaamheden rond een autogarage, tankstation, (chemische) wasserij of het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • De verwijdering van een ondergrondse olietank;
  • Het aanleggen van infrastructurele werken;
  • Het winnen van bouwstoffen;
  • Het bouwrijp maken van de bodem of de (ver)koop van een perceel;
  • Het verzoek van het bevoegd gezag om meer informatie over eventuele bodemverontreiniging aan te leveren.