Close Menu

BUS Melding

Een BUS Melding is een verplichte landelijke procedure bij eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende bodemsaneringen, waarin de procedures gestandaardiseerd zijn. Het BUS, Besluit Uniforme Saneringen, is een vereenvoudigde regeling die sinds 2006 voor kleinschalige saneringen in werking is getreden. Saneerders die gebruik maken van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) moeten voor de sanering een melding indienen, de zogeheten BUS melding.

Waar dient de BUS-melding voor?

De BUS-melding heeft als doel het verkorten van de termijnen en het besparen van kosten. Als er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging bestaat er formeel geen saneringsverplichting. Toch kan het soms wenselijk zijn dat er toch gesaneerd wordt. In zo'n geval fungeert de gemeente doorgaans als bevoegd gezag en kan worden volstaan met het indienen van een plan van aanpak, waarin de opzet van de sanering wordt beschreven. Onze specialisten kunnen u adviseren omtrent de BUS-melding en het plan van aanpak. Daarnast kunt u bij ons terecht voor onder andere partijkeuringen, bodemonderzoek en asbestinventarisatie.

BUS-Melding zonder zorgen

Wilt u meer weten over de BUS-melding? Neem dan gerust contact met ons op. Terrascan is een ervaren adviseur op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. Wij geven u dan ook graag professioneel advies omtrent de BUS-melding en andere zaken op het gebied van bodem en milieu. Uiteraard kunt u ook een vrijblijvende offerte aanvragen.

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan