Close Menu

Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit is enerzijds opgesteld met als doel rekening te houden met zo veel mogelijk hergebruik en anderzijds om bodem en water zo veel mogelijk te beschermen. Dit besluit stelt bepaalde voorwaarden aan het toepassen van grond en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Terrascan is gecertificeerd om grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren.

Besluit bodemkwaliteit categorieën

Op basis van de resultaten van het onderzoek rondom het Besluit bodemkwaliteit kan een partij grond of slib worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:

  • landbouw/natuur;
  • bodemkwaliteitsklasse wonen;
  • bodemkwaliteitsklasse industrie;
  • niet toepasbaar (afvoer naar stort of verwerker).

Met de resultaten van een partijkeuring conform AP04 kan de grond worden afgevoerd naar een grondbank. De grond kan op basis van een indicatief grondonderzoek niet direct op een andere locatie worden toegepast. Hiervoor dient de grond conform het Besluit bodemkwaliteit gekeurd te zijn. Terrascan kan adviseren over een geschikte afvoerbestemming.

Wij geven u graag advies

Wilt u meer weten over het Besluit bodemkwaliteit of de andere werkzaamheden van Terrascan? Terrascan heeft de benodigde expertise en certificering om u professioneel te adviseren en te informeren. Neem daarom contact met ons op. Wij helpen u graag met advies omtrent het Besluit bodemkwaliteit en andere zaken die betrekking hebben op bodem en milieu. U kunt ook een vrijblijvende offerte aanvragen. 

Wilt u ook zekerheid? Vraag offerte aan

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.