Close Menu

Veiligheid

 

Veiligheidskundige begeleiding

Elke ondernemer heeft graag uitdagende projecten. Elk project is anders en brengt weer andere risico’s met zich mee. Om de veiligheid op elk project te borgen kunt u een beroep doen op onze expertise. Te denken valt aan:

  • het opstellen van Veiligheid- en gezondheidplannen (V&G-plannen) voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;
  • het houden van toezicht op uw projectlocatie;
  • het verrichten van metingen.

 

Toolboxmeetings

Al uw veiligheidsmaatregelen komen pas goed tot hun recht wanneer zij door uw personeel worden toegepast. Een goede presentatie door een deskundige zorgt ervoor dat uw personeel zich bewust wordt en zich preventief gaat beschermen door de maatregelen uit uw arbobeleid tot uitvoering te brengen. Terrascan kan u ondersteunen door een pakkende voorlichting te geven. Te denken valt aan voorlichting omtrent:

  • het gebruik van de persoonlijke beschermingmiddelen;
  • ergonomisch werken;
  • werkzaamheden bij risicovolle projecten (kickoff-meeting).

 

Arbobeleid

Het arbobeleid binnen uw organisatie is van groot belang voor de continuïteit van uw onderneming. Door de risico’s te erkennen komt u niet voor onvoorziene, verstrekkende problemen en kosten te staan.
Terrascan kan uw arbobeleid naar een hoger niveau brengen door u te adviseren en te ondersteunen. Te denken valt aan:

  • het uitvoeren van risicoinventarisaties;
  • het opstellen een plan van aanpak naar aanleiding van de risicoinventarisatie;
  • het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA).

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.