Close Menu

Evaluatieverslag

Na het uitvoeren van een milieukundige processturing en / of milieukundige verificatie wordt een evaluatieverslag opgesteld. Het evaluatieverslag processturing wordt gebruikt als overdracht van de verzamelde gegevens aan de opdrachtgever. Het evaluatieverslag verificatie heeft als doel de overdracht van alle tijdens de sanering verzamelde gegevens aan de opdrachtgever. Beide evaluatieverslagen omvatten een volledig rapport dat aan de opdrachtgever gestuurd. Vervolgens wordt het verslag ook aan het bevoegd gezag aangeboden om een beschikking voor de beëindiging van de sanering te verkrijgen. Terrascan voert de milieukundige processturing en milieukundige verificatie uit waardoor er altijd één evaluatieverslag met beide onderdelen wordt opgesteld. Bij werkzaamheden die zijn uitgevoerd met een BUS-melding kan worden volstaan met een evaluatieverslag BUS.

 

Nazorg

Op een saneringslocatie is soms nazorg noodzakelijk of gewenst. Door middel van technische maatregelen en / of monitoring wordt gezorgd dat het saneringsdoel in stand wordt gehouden. De nazorgmaatregelen worden regelmatig gemonitord en gecontroleerd. Indien wijzigingen in de situatie worden gesignaleerd, worden de mogelijkheden om bij te sturen aangegeven aan de opdrachtgever. In het logboek worden de uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. de nazorg en de eventuele wijzigingen vastgelegd. Hiervoor worden de grond en het grondwater opnieuw bemonsterd en geanalyseerd. De gegevens en de resultaten worden in het nazorgstatusrapport verwerkt.