Close Menu

Nul-/eindsituatie bodemonderzoek

Doel

Doel van een nulsituatie bodemonderzoek is het vastleggen van een referentiekader met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op plaatsen waar potentieel verontreinigende activiteiten plaats (gaan) vinden. Dit is nodig in het kader van de aanvraag van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit.

Als de potentieel verontreinigende activiteiten beëindigd worden, wordt een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het nul- en eindsituatie onderzoek kan worden vastgesteld of de activiteiten hebben geleid tot bodemverontreiniging.
 

Werkwijze

Bij een nul- of eindsituatie bodemonderzoek wordt alleen onderzoek gedaan ter plaatse van huidige en toekomstige verdachte locaties op een terrein, zoals brandstoftanks, chemicalieënopslag, olie- en / of vetafscheiders, productieplaatsen, machines e.d. Er wordt gewerkt volgens de NEN 5740.

Over Terrascan

Terrascan B.V. is een onafhankelijk raadgevend adviesbureau voor bodem en milieu.
Sinds 1993 is Terrascan gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor bodem- grond- en milieuvraagstukken. Terrascan heeft specifieke kennis en ervaring opgebouwd in de actuele problematiek rondom PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.
Met name in de 'noordelijke' Randstad zijn wij regionaal bekend.