Partijkeuring conform Besluit Bodemkwaliteit

 

Het Besluit bodemkwaliteit is opgesteld met als doel rekening te houden met zo veel mogelijk hergebruik en anderzijds zo veel mogelijk bescherming van bodem en water. Terrascan is gecertificeerd om grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan een partij worden ingedeeld in één van de volgende categorieën:

  • vrij toepasbaar;
  • bodemkwaliteitsklasse wonen;
  • bodemkwaliteitsklasse industrie;
  • niet toepasbaar (afvoer naar stort of verwerker).

Aan de hand van de categorie-indeling kan een geschikte afvoerbestemming voor de partij worden geselecteerd. Terrascan kan hierbij adviseren.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering